Subscribe:

Pages

Tuesday, 30 November 2010

kenali diri..

- Percaya kata hati
Jika sukar untuk membuat keputusan, percayalah pada kata hati kerana
hati sememangnya tidak pernah berbohong.

- Kenal emosi dalam diri
Cuba kenal pasti tanda yang boleh menyebabkan emosi sering terganggu,
marah, kecewa atau curiga. Semakin banyak anda mengenali emosi,
semakin mudah anda mengawalnya.

- Bertanggungjawab
Bertanggungjawab terhadap diri sendiri adalah satu perkara yang perlu
ada dalam diri seseorang. Contohnya, melakukan perkara baik yang
mendatangkan manfaat kepada diri.

- Bersikap terbuka
Bersikap terbuka dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa mampu
mengubah diri menjadi remaja yang berjaya. Anda bukan saja mudah
bergaul tetapi mudah diterima orang sekeliling yang senang dengan
kehadiran anda.

- Bersikap jujur
Anda akan rasa bahagia sekiranya bersikap jujur dengan diri sendiri
dan orang lain. Anda tidak perlu menjadi hipokrit atau bermuka-muka,
sebaliknya jadilah diri sendiri walaupun dengan penampilan sederhana.

- Terima perubahan
Sikap mudah menerima dan menyesuaikan diri terhadap sebarang perubahan
pada diri dan sekeliling anda akan membuatkan pergaulan bersama kawan
bertambah rapat.

- Beri dorongan pada diri
Sokong dan dorong kata hati dan diri sendiri supaya hidup menjadi
lebih sempurna dan bahagia. Ia sekali gus membuatkan anda menjadi
seorang yang tidak membosankan.

- Kenali kekuatan dan batasan diri
Tonjolkan kekuatan dan kelebihan yang ada dalam diri anda. Ia bukan
bermakna anda seorang sombong atau meninggi diri tetapi sebenarnya
membantu anda menjadi lebih yakin.

- Kenali perkara disukai dan sebaliknya
Tahukah anda perkara yang disukai boleh mengembangkan minat dan
keinginan anda untuk menjadi yang terbaik, manakala perkara yang tidak
disukai boleh menyebabkan anda sering berasa tertekan. Jadi, kenal
pasti apa yang anda sukai dan jangan biarkan perkara yang tidak
disukai mengganggu ‘mood’ anda.

- Kembangkan kemampuan diri
Berdasarkan kepada kemampuan diri, anda seharusnya berusaha
mengembangkannya dan cuba hargai diri sendiri. Ia penting untuk
mencapai hidup bahagia.

Monday, 29 November 2010

Ketrampilan diri


Ramai pelajar yang agak malu apabila dijemput untuk naik ke pentas
atau diminta tampil di depan khalayak sama ada untuk berucap,
berpidato atau membuat persembahan. Lazimnya, pelajar akan saling
tolak-menolak menyuruh rakannya untuk ke hadapan. Alangkah ruginya
pelajar itu kerana mensia-siakan peluang keemasan yang diberikan
kepadanya.

Sebenarnya masalah malu untuk berkomunikasi secara formal sudah
menjadi budaya dalam kalangan pelajar sekolah menengah dan juga murid
sekolah rendah. Malah budaya ini terbawa-bawa hinggalah ke peringkat
institusi pengajian tinggi (IPT). Budaya yang negatif ini sewajarnya
dibendung di peringkat sekolah rendah.

Pelajar mungkin beranggapan ia satu perkara yang remeh tetapi
hakikatnya ia adalah satu proses ketrampilan diri yang mampu
mempengaruhi motivasi diri dalam pembelajaran. Antara ciri-ciri
pembentukan ketrampilan diri ialah:

• Keberanian: Seseorang pelajar yang berketrampilan ialah mereka yang
berani muncul di hadapan untuk memberi pendapat, membuat persembahan
atau sekurang-kurangnya memberi jawapan apabila ditanya atau secara
sukarela.

• Aras harga diri yang sihat: Kemunculan diri menjadikannya merasai
bahawa ia dihargai. Dengan secara tidak lansung akan meningkatkan aras
harga diri yang sihat iaitu satu sikap menghargai potensi yang ada
pada diri serta mengambil peluang melakukan tindakan yang positif ke
arah kemajuan diri dan juga memberi sumbangan kepada orang lain.

• Menjana minda: Apabila seseorang murid itu sentiasa menggalakkan
dirinya berinteraksi maka mindanya akan sentiasa bergerak untuk
mencari buah fikiran yang baru. Dengan cara ini seseorang pelajar
dapat memperkayakan daya pemikirannya yang seterusnya mampu
membantunya dalam peperiksaan nanti.

• Berdaya saing: Pelajar-pelajar boleh melibatkan diri dalam berbagai
aktiviti seperti aktiviti dalam bilik kuliah yang berkaitan dengan
pembelajaran ataupun dalam aktiviti luar bilik kuliah seperti dalam
sesuatu pertandingan atau menjawat sesuatu jawatan dalam persatuan.
Aktiviti seumpama ini boleh mewujudkan semangat berdaya saing secara
sihat. Semangat seperti ini amat diperlukan kerana ia boleh
meningkatkan daya kreativiti serta keinginan untuk berlumba-lumba
melakukan sesuatu yang terbaik ke arah kejayaan.

• Peningkatan kemahiran: Kemahiran berkomunikasi, kemahiran berbahasa
serta kemahiran dalam pengucapan awam memerlukan penglibatan murid
dalam sesuatu aktiviti. Penglibatan ini penting kerana ia merupakan
satu bentuk latihan amali yang perlu dilakukan. Kekerapan penglibatan
seseorang pelajar akan dapat memperbaiki kesilapan yang dilakukan
serta memperkembangkan potensi dan kemahiran diri.

Sesungguhnya setiap pelajar harus mempunyai ciri-ciri ketrampilan diri
tersebut. Ia merupakan satu keperluan terhadap diri sendiri dalam
mencapai cita-cita dan memenuhi aspirasi negara.

Sunday, 28 November 2010

BAHASA PENGATURCARAAN

Proses pengaturcaraan PLC adalah merupakan aktiviti merancang seperti  membina dan memasukkan aturcara untuk melaksanakan tugasan yang dikehendaki.

Berikut adalah bahagian-bahagian yang perlu ada di dalam sesuatu aturcara PLC.

·          Mula
            Memulakan sesuatu operasi
         Mod Operasi
            Menentukan kedudukan asal peranti masukan/keluaran dan juga    
            kedudukan mula.
·          Keadaan Reset
           
Mengawal operasi mula/henti secara manual atau secara automatik di
            dalam aturcara.  

·          Operasi/Turutan Proses
           
Merekabentuk aturcara seperti yang dikehendaki oleh tugas.
            ·          Isyarat Keluaran
                        Memicu peralatan keluaran.
·          Status Keluaran
            Memaparkan lampu penunjuk atau penggera.
·          Tamat
           Menghentikan operasi.

4.1       BAHASA-BAHASA PENGATURCARAAN

            Terdapat LIMA bahasa pengaturcaraan yang dikenali di peringkat antarabangsa iaitu :·          Rajah Tangga (Ladder Diagram)·          Senarai Arahan (Instruction List)·          Teks Struktur (Structured Text)·          Carta Fungsi Turutan (Sequential Function Chart)·          Fungsi Rajah Blok (Function Block Diagram)

           
4.1.1    Rajah Tangga (Ladder Diagram)
                        Rajah tangga merupakan bahasa pengaturcaraan jenis grafik yang ditukar dari rajah litar pendawaian kawalan geganti. Rajah tangga mengandungi landasan sesentuh dari kiri ke kanan rajah ( rujuk rajah 4.1.1 ). Sesentuh landasan ini disambung kepada elemen penyuisan sedia   buka   (   normally open – NO )   atau   penyuisan   sedia   tutup 
(  normally   closed      NC ) menerusi  laluan arus dan gelung elemen.
                        
 Rajah tangga juga menunjukkan litar kawalan dan memaparkan fungsi serta kombinasi operasi turutan bagi setiap cabang pada baris mendatar secara berasingan.

4.1.2        Senarai Arahan (Instruction List)

Merupakan bahasa jenis penghimpun berteks. Ianya dibina dari suruhan kawalan yang mengandungi pengendali (operator) dan kendalian (operand). Berikut adalah contoh aturcara yang menggunakan bahasa senarai arahan.

                        LD                   A
                        AND                B
                                                ST                    C


            4.1.3    Teks Struktur (Structured Text)

Merupakan bahasa jenis penghimpun berteks yang mengandungi ungkapan dan suruhan. Contoh penggunaan bahasa ini adalah seperti berikut :

            Cylinder out = (Input A OR Input B) AND Output C

4.1.4    Carta   Fungsi Turutan (Sequential Function Chart)

Merupakan jenis bahasa grafik ( rujuk rajah 4.1.4 ). Elemen-elemennya terdiri daripada langkah, peralihan, pilihan dan cabang selari. Setiap langkah menunjukkan status proses aturcara kawalan yang aktif atau tidak aktif. Satu langkah mengandungi tindakan yang berdasarkan kepada peralihan. Tindakan pula mengandungi struktur turutannya sendiri.4.1.5    Rajah Fungsi Blok (Function Block Diagram)

Merupakan jenis bahasa grafik. Elemen-elemen yang terdapat di dalam rajah   fungsi   ini   digambarkan   secara   grafik fungsi dan blok fungsi
                        ( rujuk rajah 4.1.5 ). Elemen-elemen ini disambungkan dengan garisan aliran isyarat dan dihubungkan secara terus kedalam rangkaian.

             
4.2       ASAS RAJAH TANGGA
            Sebuah Rajah Tangga terdiri daripada satu garis menegak di sebelah kiri dan kanan yang dinamakan bus bar dan juga garis mendatar ke  kanan yang dinamakan garis-garis arahan   (  instruction lines ).
 Di sepanjang garis-garis arahan terdapat kombinasi-kombinasi logik keadaan (conditions) yang akan menentukan bila dan bagaimana arahan-arahan di sebelah kanan sekali akan dilaksanakan. Contoh Rajah Tangga ditunjukkan seperti di Rajah 4.2.a di bawah.


          Pasangan-pasangan garisan menegak di sepanjang garisan cabang dipanggil keadaan (conditions). Keadaan-keadaan ini terdiri daripada dua iaitu :
 
            i.  Keadaan Sedia Buka ( normally open - NO )    (             )
           
            ii. Keadaan Sedia Tutup ( normally closed – NC ) (           )
           
Nombor-nombor pada setiap keadaan menentukan bit operasi setiap arahan. Setiap arahan dalam Rajah Tangga samaada ON atau OFF bergantung kepada status bit operasi yang telah ditentukan.

Keadaan normally open  adalah ON jika bit operasi adalah ON dan akan OFF jika bit operasi adalah OFF.
Keadaan normally closed adalah ON jika bit operasi adalah OFF dan akan OFF jika bit operasi adalah ON.4.3       ISTILAH-ISTILAH ASAS

            4.3.1    Keadaan Perlaksanaan (Execution Conditions)

                        Kombinasi logik antara keadaan-keadaan ON dan OFF mewujudkan keadaan terkumpul bagi sesuatu arahan yang ingin dilaksanakan. Keadaan inilah yang dinamakan Keadaan Perlaksanaan. Rujuk Rajah 4.3.1.


                        Arahan akan berada dalam Keadaan Perlaksanaan (Execution Conditions) ON apabila X0 adalah ON, X1 adalah OFF dan X2 adalah ON.
           
            4.3.2    Bit Operasi (Operand Bits)

Bit operasi bagi setiap arahan boleh terdiri daripada mana-mana bit dalam kawasan-kawasan ingatan ( memory ) IR, SR, HR, TC atau TR. Ini bermakna keadaan-keadaan ( conditions ) dalam Rajah Tangga boleh ditentukan oleh bit I/O, bendera ( flags ), bit kerja ( work bits ), pemasa / pembilang ( timers / counters ) dan lain-lain. Jadual 4.3.2
menunjukkan peta ingatan yang merujuk kepada PLC jenis OMRON –SYSMAC CQM1H.

                        Jadual 4.3.2 Jadual Ingatan PLC

KAWASAN DATA
BIT
FUNGSI


Kawasan IR

Kawasan
Input
IR00000 - IR01515

Digunakan sebagai bit masukan
Kawasan
Output
IR10000 – IR11515
Digunakan sebagai bit keluaran.
Kawasan
Kerja
IR21600 – IR21915
Bit ini tidak mempunyai fungsi yang. khusus. Boleh digunakan secara bebas dalam program.

Kawasan SR

SR24400 – SR25507

Bit ini melakukan fungsi yang tertentu seperti bendera (flags) dan bit kawalan.

Kawasan TR

TR 0 – TR 7

Bit ini digunakan untuk menyimpan secara sementara status ON / OFF pada cabang-cabang program

Kawasan HR

HR 0000 – HR 9915

Bit ni digunakan untuk menyimpan data dan mengekalkan status ON / OFF  bila kuasa dimatikan.

Kawasan Timer/Counter

TC 000 – TC 511

Nombor yang sama digunakan untuk timer dan counter. TC000 ke TC002 dgunakan utk. `interval timer’

                       
            4.3.3    Blok Logik ( Logic Blocks )

                        Cara keadaan memberi tindakbalas terhadap sesuatu arahan adalah ditentukan oleh perhubungan diantara keadaan-keadaan (conditions) yang ada pada garisan arahan yang menghubungkan mereka. Sebarang kumpulan keadaan yang terbentuk untuk menghasilkan satu keputusan logik dinamakan blok logik. Rujuk rajah 4.3.3.4.3.4    Blok Arahan (  Instruction Block )

                        Satu blok arahan adalah terdiri daripada semua arahan-arahan yang terdapat di dalam satu blok . Blok itu diperolehi dengan melukis satu garis mendatar tanpa memotong garisan yang menegak dan sebaliknya. Rujuk rajah 4.3.3.

4.4       KOD MNEMONIK

Rajah Tangga tidak boleh dibaca oleh Konsol Pengaturcaraan. Oleh itu Rajah Tangga perlu ditukar kepada kod mnemonik. Kod mnemonik memberikan maklumat yang sama seperti Rajah Tangga dan boleh ditaip secara terus pada Konsol Pengaturcaraan.
                                     
                                     Jadual 4.4 Contoh Kod Mnemonik

ALAMAT
ARAHAN
OPERASI / DATA
00000
LD
X0
00001
OR
X1
00002
AND
X3
00003
AND LD

00004
OUT
Y0
00005
TMY
00


K20
00006
CNT
002


#0010
00007
END
sumber : modul e4800 (Programmable Logic Controller)

SISTEM KAWALAN

1.0       PENGKELASAN DAN PENJENISAN

            Sistem kawalan masa kini banyak menjurus kepada Sistem Kawalan Automasi. Kemana saja kita pergi, kita dikelilingi oleh sistem ini contohnya di rumah, di jalan, di dalam kenderaan dan di bangunan-bangunan. Di industri pula, Sistem Kawalan Automasi ini sangat diperlukan kerana ianya dapat meningkatkan kualiti dan menambahkan produktiviti. Boleh dikatakan sistem kawalan automasi ini banyak mempengaruhi cara hidup masa depan.

1.1       KEPERLUAN SISTEM KAWALAN AUTOMASI DI INDUSTRI
            Sistem Kawalan Automasi ialah sistem yang berupaya mengawal suatu proses dengan pertolongan insani yang minima atau tanpa insani dan mempunyai keupayaan untuk memulakan, melaras, bertindak memapar atau mengukur pembolehubah di dalam proses dan memberhentikan proses dalam usaha mendapatkan keluaran yang diperlukan.
         
Tujuan utama Sistem Kawalan Automasi digunakan di dalam industri adalah untuk meningkatkan produktiviti dari segi :-     
·          Meningkatkan kuantiti keluaran.
·          Memperbaiki kualiti keluaran.
·          Mengawal kos perbelanjaan.    


1.2       PENGKELASAN SISTEM KAWALAN AUTOMASI
           
            Sistem Kawalan Automasi boleh dikelaskan kepada DUA (2) bahagian iaitu :

            1.2.1    Automasi Tetap (Fixed Automation / Hard-Wire Control)

                        Sistem kawalan ini direka untuk melakukan satu tugas yang khusus. Fungsi litar kawalannya  adalah tetap dan kekal. Kerja akan menjadi rumit jika kita ingin melakukan kerja lain selain dari tugas yang telah sedia ada pada sistem kawalan jenis ini.

            1.2.2    Automasi Boleh Aturcara / Automasi Bolehlentur
                        (Flexible Automation / Programmable Control System)

Automasi Boleh Aturcara atau Automasi Bolehlentur adalah sistem kawalan yang kompleks yang dapat melakukan berbagai tugas.
Fungsi litar kawalannya diaturcarakan oleh pengguna dan boleh diubahsuai. Apabila tugas yang perlu dilakukan oleh mesin bertukar, perubahan cuma perlu dilakukan dengan melakukan pengubahsuaian pada aturcara kawalan mesin tersebut.

1.3       PERBANDINGAN ANTARA AUTOMASI TETAP DENGAN AUTOMASI BOLEH ATURCARAAUTOMASI
TETAP
AUTOMASI
BOLEH ATURCARA

Kegunaan

Khusus

Berbagai

Kemudahan membuat perubahan / penambahbaikan

Sukar

Mudah

Penyelenggaraan

Mudah

SukarKeupayaan
Bergantung kepada rekabentuk dan pembuatan

Sangat tinggi

Kelajuan

Laju

Perlahan

Kecekapan dari segi ekonomi
Sesuai untuk sistem yang kecil
Sesuai untuk semua jenis sistem


1.4              JENIS-JENIS SISTEM KAWALAN

            Terdapat  TIGA (3) jenis sistem kawalan yang berasaskan kepada sumber bekalan. Sistem-sistem tersebut adalah seperti berikut:

            i.          Sistem kawalan pneumatik.
ii.          Sistem kawalan hidraulik.
iii.         Sistem kawalan elektrik.
                       
1.5       SISTEM KAWALAN PNEUMATIK

Sistem kawalan pneumatik ialah satu sistem yang menggunakan udara yang di mampatkan untuk menghasilkan daya / tenaga untuk menjalankan kerja. Sistem pneumatik banyak di dapati dalam sistem perindustrian seperti industri makanan, petrokimia dan industri yang menggunakan robotik. Secara amnya sistem pneumatik memerlukan

i.                     Bekalan udara mampat
ii.                   Injap kawalan
iii.                  Tiub penghubung
iv.                 Pemindaharuh (Transducer)

Sistem kawalan pneumatik ini boleh dikawal secara insani dan automatik. Sistem-sistem ini boleh diwakili oleh gambarajah blok asas pada Rajah 1.5a dan Rajah 1.5b.


                              
1.6       SISTEM KAWALAN HIDRAULIK

Sistem kawalan hidraulik ialah satu sistem yang menggunakan bendalir untuk  menghasilkan daya / tenaga untuk menjalankan kerja. Sistem  hidraulik banyak di gunakan di dalam industri automobil seperti sistem kuasa, sistem brek, kren, jek kereta, satelit dan sebagainya. Bendalir yang biasa digunakan adalah minyak. Secara amnya sistem hidraulik memerlukan :

i.          Bekalan Bendalir Hidraulik
ii.          Injap kawalan
iii.         Silinder

Sistem kawalan hidraulik ini boleh dikawal secara insani dan automatik. Sistem-sistem ini boleh diwakili oleh gambarajah blok asas pada Rajah 1.6a dan Rajah 1.6b.1.7       SISTEM KAWALAN ELEKTRIK
Sistem Kawalan Elektrik ialah satu sistem kawalan yang menggunakan arus elektrik samada arus terus (AT) atau arus ulang alik (AU) sebagai sumber bekalan. Secara amnya Sistem Kawalan Elektrik memerlukan:


 i.          Bekalan elektrik (AT) atau (AU)
 ii.         Elemen masukan (Suis, penderia, pemindaharuh, injap, komponen-  komponen elektronik dan sebagainya)
 iii.         Elemen keluaran ( Motor, lampu dan sebagainya)
 iv.         Kabel penyambung

Sistem Kawalan Elektrik ini boleh dikawal secara insani dan automatik. Sistem-sistem ini boleh diwakili oleh gambarajah blok asas pada Rajah 1.7a dan Rajah 1.7b.


1.8       PERBANDINGAN ANTARA SISTEM KAWALAN PNEUMATIK, SISTEM KAWALAN HIDRAULIK DAN SISTEM KAWALAN ELEKTRIK


1.8.1        Sistem kawalan pneumatik

·        Sistem pemasangannya mudah.
·        Rekabentuk sistemnya ringkas.
·        Menggunakan udara mampat sebagai sumber bekalan untuk melakukan kerja.

1.8.2        Sistem kawalan hidraulik

·        Sistem pemasangannya rumit.
·        Menggunakan bendalir seperti minyak sebagai sumber bekalan untuk melakukan kerja.
·        Jika berlaku kebocoran akan menyebabkan kekotoran.
                 
1.8.3        Sistem kawalan elektrik

·        Sistem yang mudah.
·        Menggunakan tenaga elektrik sebagai sumber bekalan untuk melakukan kerja.
·        Penggunaannya meluas.


sumber : modul e4800 (Programmable Logic Controller)